top of page
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER
Ting å tenke over før dere setter i gang. (arkitekter er mennesker, ting går galt, ting tar mer tid, budsjetter overskrides...)
 
1.   Kontrakt og ytelsesbeskrivelse:
Dette er det viktigste dokumentet mellom dere og arkitekten. 
Vi bruker en standard kontrakt som vi har god erfaring med. Det er kanskje veldig kjedelig, men les denne, og så les den igjen.  Å bygge et prosjekt er aldri noe hverdagslig for folk flest, og dette er den beste sikringen dere og vi har. Hvis dere er i tvil, spør, så skal vi svare så godt vi kan.
 
2.   Les det igjen, senere:
Under hele prosjektet, fra konsept til ferdigstillelse, forklarer kontrakten og ytelsesbeskrivelsen hva som kan forventes av arkitekten, og derfor kan det kan fungere som en slags sjekkliste.
 
3.   Tidsforbruk:
Ting kan gli ut i tid, særlig hvis det ikke finnes en tidsplan. Arkitekten bør levere en tidsplan tidlig i prosessen til dere, og oppdatere denne med jevne mellomrom gjennom hele prosjektet. Hvis ønskelig, setter vi opp en møteplan, med  faste dager, slik at tiden ikke forsvinner. For eksempel hver 3. uke på fredag. Dette sikrer både fremdrift i prosjektet og holder prosjektet i fokus for alle.
 
4.   Budsjett:
Arkitekter er ikke eksperter når det kommer til byggekostnader. Entreprenører har en mye bedre forståelse av hvor mye tid og hvor mye ting koster (inklusiv fagfolk). Dette er selfølgelig basert på forventninger, kvalitet, og hvilket grunnlag som er presentert. Å få inn en byggmester tidlig i prosessen kan være lurt. Å komme for langt med et prosjekt som er for dyrt, kan koste mye i tid, penger og krangling for å rette opp. 
 
5.   Hvilken fase er vi i nå?:
Arkitekturprosjektering er delt opp i 4 hovedfaser. Konsept, Forprosjekt, Detaljprosjekt og Oppfølging. Det er viktig å skjønne når en fase er over og vi begynner på den neste. Vi vil alltid sende en e-post eller diskutere i et møte når vi kommer til et slikt tidspunkt. Hvis ønskelig, kan man i samråd signere tegninger som forligger i slutten av hver fase, da har alle et referansepunkt om hva som har vært grunnlag for de kommende faser.
 
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER

TANKER

“Arkitektur; mer en bare funkis. Rett svar til rett tomt til rett pris.
 
Sevland Bunyan

Å HA EN VISS KONTROLL

bottom of page