top of page
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER
Når en har kommet frem til det valget at man ønsker å benytte seg av den kompetansen som en arkitekt kan tilby er det viktig at en finner en arkitekt som nettopp har de rette kvalifikasjonene som er nødvendig.
 
Det er per i dag ingen beskyttet tittel å kalle seg arkitekt, det vil si at en ikke behøver noen som helst formell utdanning for å kalle seg arkitekt. En god del lokale aktører på Haugalandet reklamerer med at de har arkitekt, det er derfor viktig at en på forhånd sjekker om de stiller med den nødvendige kompetansen som kreves.
 
Sivilarkitekt er en beskyttet tittel, der vi har den formelle 6-års utdanning innen faget, i Sevland Bunayan Arkitekter er vi begge sivilarkitekter og medlem i NAL, Norske Arkitekters Landsforbund. Vi har lang og bred erfaring fra mange områder i byggekunsten.
 
Vårt tilbud kan også omfatte innsending av en rammesøknad (byggesøknad) samt søknad om igangsetting. Prosessen med sende inn søknad en i dag er en krevende og omfattende oppgave, vi har lang erfaring i dette og vet hvilken dokumentasjon som er nødvendig i hvert sak og god kjennskap til forhold i de forskjellige lokale kommunene på Haugalandet. 
Vi tilbyr også full oppfølging gjennom hele byggeprosessen om det skulle være ønskelig.
Tilnærming til arkitektur er, først og fremst å lytte til deres behov og mulighetene som tomten har å tilføre prosjektet. Å skape et byggverk er krevende, nøye gjennomtenkte samtaler må tas sammen med dere og tegninger, før vi setter i gang prosessen med å skape noe som dekker deres drømmer. 
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER
SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER

TANKER

Det beste resultatet kommer ofte fra 1/3 del dere, en 1/3 del oss, og den siste, men viktige 1/3 del fra tomten.
 
Sevland Bunyan

SØKNADSPROSESSEN

ARKITEKTUR

HVORFOR BRUKE SIVILARKITEKT?

OPPFØLGING

bottom of page